دانلود Auto Call Recorder Pro - نرم افزار موبایل ضبط خودکار مکالمات

بوسیله نرم افزار Auto Call Recorder تمامی مکالمات تلفنی خود را صبط کنید. این نرم افزار قابلیت ضبط خودکار مکالمات را دارد. همچنین می توانید فقط مکالمات خود با اشخاص خاصی را ضبط کنید.